REBOS s.r.o., Bílenecké náměstí 6/4, 184 00, Dolní Chabry
+420 777 245 765

REBOS s.r.o.

REkonstrukce Bytových a Ostatních Staveb

O nás

    Stavební firma Rebos s.r.o. byla založena v roce 2004. Vznikla sloučením firmy Rekonstav a části firmy Bork s.r.o. .
Spojuje dlouholeté zkušenosti z oblasti stavební výroby firmy Rekonstav s novým uspořádáním systému řízení firmy
Bork s.r.o.

    Stavební firma Rekonstav byla založena v roce 1990 a od doby svého vzniku působila v oblasti výstavby a
rekonstrukce bytových a občanských staveb.

    V současné době stavební firma Rebos s.r.o poskytuje komplexní služby v oboru včetně vypracování projektové
dokumentace a vyřízení veškerých formalit spojených s realizací stavebních prací. Možné je i zprostředkování
úvěrových služeb, např. úvěr “Obnova” České spořitelny.

    Základ stavební činnosti tvoří opravy a rekonstrukce bytových domů: fasád, střech, lodžií a balkonů, popř. výměny
oken. Firma provádí i opravy interiérů těchto objektů včetně souvisejících prací (např. výměny elektrických rozvodů,
sklepních kójí apod.)

    Druhou část činnosti tvoří výstavba rodinných domů na klíč, vestavby půdních bytů pro investora nebo
developerským způsobem (např. Na Žertvách 40, Tusarova 20, RD Dolní Chabry apod.) a rekonstrukce staveb
občanské vybavenosti (autoservis Spei Servis na Proseku nebo vlastní administrativní a skladovací areál V Dolních
Chabrech). Zde se firma specializuje na opravy fasád, zateplení, opravy plochých teras a výměny SV, TUV, kanalizace a
plynu v byt. domech.

Struktura firmy, technické a materiálové zabezpečení

    Pro firmu pracuje celkem 35 pracovníků : čtyři vedoucí pracovníci - dva stavební inženýři a dva stavební technici,
inženýr - architekt provádějící projektovou a inženýrskou činnost, externí specialisté (v oboru elektro, voda-plyn-
topení, klempířské práce atd) a zbytek tvoří zedníci a pomocní dělníci, jejichž počty jsou závislé na aktuálním
požadavku prováděných staveb.

    Díky nízké režii (minimum administrativních prací, vlastní autodoprava) a díky využívání obchodních slev je možno
zákazníkům poskytnout výhodné ceny při dodržení požadované kvality dodávaných prací.
Velikost firmy umožňuje reagovat pružně na měnící se požadavky trhu a přizpůsobit se různým požadavkům
investora.

    Stavby probíhají pod vedením zkušených pracovníků (inženýr pozemních staveb, inženýr - architekt) se řemeslníky,
kteří splňují potřebné kvalifikační předpoklady.

    Firma disponuje vlastní autodopravou, kterou realizuje vozy Ford.

    Firma využívá v případě potřeby vlastní skladovací prostory v Praze - Dolních Chabrech sloužící pro uložení
technického vybavení, pro skladování materiálu a pro parkování vozidel.


    Stavební hmoty a materiály firmě dodávají specializovaní dodavatelé, se kterými jsou uzavřeny dlouhodobé smluvní
vztahy a poskytují tak proto výhodné podmínky:


   Stavebniny Hrbáček

   Stavebniny PRO-DOMA

   Stavebniny BIGMAT

   Stavebniny Dektrade

   Baumit

Roční finanční objem prací firmy se pohybuje okolo 40 - 70 mil. korun.

Podrobnější informace jsou uvedeny v popisu používaných TECHNOLOGIÍ a také v REFERENCÍCH