REBOS s.r.o., Bílenecké náměstí 6/4, 184 00, Dolní Chabry
+420 777 245 765

Rumburská 11


Akce menšího rozsahu spočívala v opravě venkovního vstupu (výměna dlažby, hydroizolace, omítka) a zámečnických prvků (zábradlí, rampa). Rampa je z důvodu křížení plynovodu rozebiratelná. Akce proběhla od návrhu, přes administraci až po realizaci v naší režii, zákazník měl k dispozici naše veškeré služby.