REBOS s.r.o., Bílenecké náměstí 6/4, 184 00, Dolní Chabry
+420 777 245 765

Průběžná 1823-6


Celková oprava bytového domu spočívala v zateplení obvodových stěn, rekonstrukci střechy a drobných pracích s tím souvisejících. Nezvyklé řešení parteru s podloubím, četné anglické dvorky i technologie restaurace představovali výzvy k řešení. Citlivý přístup investora respektujícího ráz domu umožnil zachovat vzhled a současně zlepšit pohodlí užívání i estetiku objektu.