REBOS s.r.o., Bílenecké náměstí 6/4, 184 00, Dolní Chabry
+420 777 245 765

statické sanace Všehrdova, Praha 1


Zajímavá byla práce na statickém zajištění podlahy rozestavěného půdního bytu v historickém domě na Malé Straně vč. drobných prací na krovu. Původní stropní trámy byly částečně napadené dřevokaznými houbami v jedné části a v druhé části byla provedena v minulosti nevhodná úprava stropu. Tyto skutečnosti přivedly konstrukci na pokraj kolapsu. Došlo tedy ke zdvojení části stropu ocelovými traverzami, degradovaný trám byl příložkován a původní poddimenzované ocelové nosníky ztuženy příčným průvlakem. V krovu byly příložkovány některé krokve, vyměněna ztrouchnivělá část pozednice a doplněny chybějící pásky a vzpěry. Také byly provedeny npvé souvrství podlahy pod nášlapné vrstvy.

Zakázka byla zajímavá nejen technologicky, ale také výzvami danými místními podmínkami. Dům byl po dobu prací obydlený, vč. spodního bytu, bezprostředně sousedícího se stavbou. Veškerá doprava materiálu a odpadu probíhala výhradně ručně po schodišti, ocelové nosníky nevyjímaje. Dopravní situace neumožňovala delší stání vozidel stavby, nakládka a vykládka tak musela být rychlá a bezodkladná.

Celou akci se podařilo zdárně dokončit ve stanoveném termínu a bez komplikací.